Business Netwerk Systems

Private cloud

Het bouwen van krachtige en geconsolideerde datacenters is al vele jaren een specialiteit van BNS. Ook binnen BNS Hybrid IT solutions blijft uw eigen on-site datacenter een belangrijk element.

Heel wat applicaties functioneren namelijk het best als ze lokaal kunnen worden uitgevoerd. Dat geldt bijvoorbeeld voor programma’s die veel reken- en grafische kracht vragen (zoals een CAD/CAM-pakket) of waarbij grote hoeveelheden data over een snelle verbinding moeten worden gestuurd (zoals een fileserver).