Business Netwerk Systems

“De administraties van steden en gemeenten staan onder druk,” zegt Hans Rombouts, systeembeheerder en ICT-verantwoordelijke van de stad Herentals. Oorzaken zijn de scherpe budgetten, de toenemende nood om de kosten te drukken en de middelen deskundig te beheren, en de wens om de operationele efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren. Een hele klus die deels door IT kan geklaard worden.

Administratie en uitvoeringsdiensten lopen op rolletjes

De Vlaamse stad Herentals telt 26.000 inwoners en 414 ambtenaren. De administratie van de stad moet, onder meer, instaan voor de zorgeloze werking van de uitvoeringsdiensten.

Alle stadsdiensten voor administratie, sport, cultuur, toerisme, jeugd, archief, reiniging, groen, onderhoud gebouwen, wegenwerken en vervoer zijn aangewezen op de stedelijke IT-infrastructuur. Meer dan 220 stadsmedewerkers maken dagelijks gebruik van deze IT-diensten.

Daarnaast dient het IT-platform voor mail- en dataverkeer, gegevensopslag, database-opslag, interne Voice-over-IP en applicaties die typisch zijn voor gemeentebesturen.

De steden en gemeenten zijn op zichzelf aangewezen om een efficiënte IT-infrastructuur met applicaties te beheren. De eigen competenties op informaticavlak zijn veelal groot. In Herentals worden ze bovendien ideaal aangevuld met de externe diensten van leveranciers als CIPAL, Siemens, Dell en Business Network Systems (BNS).

Burgemeester Jan Peeters, schepen van informatica Jan Bertels en het IT-team van 2,5 voltijdse equivalenten onder leiding van Hans Rombouts houden er een moderne en performante IT-architectuur op na.

Serverconsolidatie en virtualisatie

“De kleine IT-afdeling van de stad staat voortdurend voor nieuwe uitdagingen,” bevestigt Hans Rombouts.

Zo zijn er de grote omvang van de administratie, de veroudering van de IT-systemen, de vraag naar vereenvoudiging, de wens om de beheerskosten te drukken, de noodzaak om de prestaties, capaciteit, beschikbaarheid, redundantie en flexibiliteit op te voeren, de integratie van internetoplossingen en de opvoering van de veiligheidsvereisten.

“Wij wensten te evolueren naar een thin client architectuur en dat vergt een uit de kluiten gewassen gecentraliseerd serverpark. De nieuwe doelstellingen van centralisatie, standaardisering en vereenvoudiging zijn beantwoord door de bladeservertechnologie van HP die nu geïnstalleerd is. Bladeservers –in combinatie met VMWare voor de virtualisatievormen een doeltreffend middel om de werkingskosten te drukken en de betrouwbaarheid en uitbreidbaarheid van onze IT-middelen te vergroten.”

“Tijdens de aanloopfase is gebleken dat de twee dienstenproviders in onze shortlist er een uiteenlopende visie op nahielden. BNS haalde onze voorkeur omdat het onze totaalinvestering in IT evenwichtiger verdeelde over de serverarchitectuur en het Storage Area Network (SAN). BNS bood een perfect geïntegreerde totaaloplossing aan, bestaande uit zowel servers als een opslagsysteem van HP. Dat vereenvoudigt nog verder het beheer.”

“In het traject naar de consolidatie van het stedelijke serverpark zijn snel de voordelen van virtualisatie aan het licht gekomen, mede dankzij de inbreng van BNS. Virtualisatie speelt perfect in op onze IT-noden en verwachtingen.”

Meer dan een geschikte partner

Kortom, BNS is de geschikte IT-dienstenleverancier voor stad Herentals gebleken.

“De klantenreferenties van BNS in de publieke sector maken zeker indruk. De geïmplementeerde IT-oplossing biedt de stad de beste technologie op het vlak van beschikbaarheid, onderhoud, schaalbaarheid, redundantie, beveiliging, opslag, snel herstel en continuïteit.”

Het nieuwe centrale en modulaire serverpark van stad Herentals bestaat vandaag, onder meer, uit HP Proliant bladeservers, twee VMWare servers, twee Citrix-servers en een HP EVA Storage SAN. Aparte Fujitsu-Siemens servers zijn exclusief voorbehouden voor specifieke gemeentegebonden toepassingen op Oracle database (zoals loonadministratie) die contractueel worden aangeleverd door CIPAL.

De implementering verliep deskundig door twee informatici van BNS. “Zeg maar: “uiterst vlot”. De migratiestappen van het oude serverpark naar het nieuwe verliepen quasi zonder enige nadelige gevolgen voor de eindgebruikers. Al bleek de tijd die nodig was om met de nieuwe systemen te leren werken wel wat langer dan op voorhand was ingeschat.”

Conclusie

Hans Rombouts concludeert: “Stad Herentals vereenvoudigde en stroomlijnde de IT-architectuur drastisch dankzij HP bladeservers. De virtualisatie met VMWare software laat toe om de IT-infrastructuur productiever te gebruiken, met een hogere benutting en een uitstekende toekomstgerichte flexibiliteit.”