Business Netwerk Systems

Eigendomsrecht

Business Network Systems bvba, Lazarijstraat 64, B-3500 Hasselt is de eigenaar van de websites eindigend op bns-be.com en mybns.com.

Copyright

Alle teksten, foto’s, tekeningen, grafieken, bestanden ... uit bovenvermedlde websites mogen op geen enkele wijze worden verspreid, gebruikt of overgenomen, tenzij Business Network Systems hiervoor de reproductierechten heeft verleend.

Privacybeleid

Bezoekers aan de eShop website (eshop.mybns.com) kunnen zich via de site registreren. De persoonsgegevens die bij registratie worden ingegeven, worden door Business Network Systems uitsluitend opgenomen in het klantenbestand van: Business Network Systems bvba - Lazarijstraat 64 - B-3500 Hasselt. De website gebruiker kan inzage krijgen tot de geregistreerde persoonsgegevens. Deze gegevens kunnen op elk ogenblik worden verbeterd.

De gegevens kunnen gebruikt worden om de geïnteresseerden op de hoogte te houden van bepaalde oplossingen, services en activiteiten. De website gebruiker die dat wenst, kan zich hiertegen op elk ogenblik verzetten. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden via de info aanvraag.
Bij elke communicatie via e-mail, geven wij u de mogelijkheid om u uit te schrijven voor toekomstige elektronische communicatie.

Gezien de privacywetgeving sterk evolueert, kan het privacyluik van deze site worden aangepast; het is op elk ogenblik beschikbaar op de site voor consultatie.

Verantwoordelijkheid

Business Network Systems streeft naar een zo correct mogelijke omschrijving van haar services, maar kan nooit de juistheid van de inhoud op de site garanderen. Voor informatie die bij wijze van dienstverlening aan de lezer, via hyperlinks, wordt aangeboden kan Business Network Systems op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld.
Business Network Systems stelt alles in het werk met het oog op een goede beschikbaarheid van de site maar kan niet garanderen dat de website op elk ogenblik beschikbaar is, of dat zich geen storingen of onderbrekingen voordoen.