Business Netwerk Systems

“Voorkomen is beter dan genezen” is een veel gebruikt spreekwoord, alleen vaak niet van toepassing op IT infrastructuur. Meestal moeten we vaststellen dat er pas onderhoud plaatsvindt op een IT infrastructuur als er iets niet meer werkt of stuk is. Veel problemen kun je echter voorkomen door de “gezondheid” van kritieke infrastructuur periodiek te controleren. Zo kun je aan de hand van standaard aanwezige logboeken en hardware monitoren voorspellen dat er iets mis gaat gaan in de nabije toekomst. Met de optie Managed Services willen we periodiek, preventief, onderhoud aanbieden aan onze klanten. Punten die we periodiek kunnen controleren zijn (indicatieve, niet limitatieve lijst die in onderling overleg besproken moet worden):

  • Controle logboeken (Windows, Exchange, SQL, …)
  • Exchange: mailboxen te groot of niet
  • Back-up
  • Disk space volumes; CPU belasting
  • antivirus; definities, updates en aantal onderschepte virussen
  • firewall logboeken en security updates