Business Netwerk Systems

M86MailMarshal is een content security en controle product voor e-mailverkeer.

Content security zorgt voor het beheren en controleren van electronische gegevens die een bedrijf binnenkomen of uitgaan. Deze applicatie is ontwikkeld om e-mailbedreigingen zoals spam te screenen. Ook wordt er gecheckt of geen confidentiële data de deur uitgaan en of er geen andere vormen van e-mailmisbruik plaatsvinden die uw reputatie zou kunnen schaden.

MailMarshal biedt een kosteneffectieve oplossing om het e-mailverkeer in uw organisatie op een gedegen wijze te beheersen volgens de door u vastgestelde richtlijnen.

MailMarshal kent o.a. de volgende functionaliteiten:

  • Controle van de inhoud van e-mails
  • Bescherming van de vertrouwelijkheid van uw informatie
  • Beperking van juridische aansprakelijkheid
  • Vermindering van oneigenlijk gebruik van e-mail
  • Het weren van spam
  • Automatische mailresponse

Meer info vindt u op www.m86security.com