Business Netwerk Systems

Support op maat uw maat

Focus op u en uw business staat centraal in onze supportfilosofie. Het Focus contract werkt op basis van "u betaalt enkel en alleen voor de voor u uitgevoerde diensten". ("Pay as you use" model). U betaalt in geen enkel geval vaste onderhoudskosten per periode. In principe kunnen alle problemen met betrekking tot automatisering, variërend van een probleem met printen vanuit ’Word‘ tot en met het niet functioneren van een server, worden gemeld. Ook al zijn de desbetreffende producten bij een andere leverancier gekocht.

De door BNS geleverde diensten staan los van de aankoop van de producten.

De geleverde support wordt verrekend op basis van de tijd die wordt gespendeerd aan het behandelen van het probleem. Support-uren worden verrekend aan een kleinste eenheid van 15 minuten.

Een Focus contract is steeds maatwerk en in overleg met u gaan we uw support behoefte en verwachtingen in kaart brengen. In een Focuscontract kan dan ook een Service Level Agreement (SLA) bepaald met gegarandeerde responstijden en korte hersteltijden. Ook support buiten de kantooruren behoord tot de mogelijkheden via een specifiek standby contract.

De voordelen van onze Focuscontracten zijn:

  • Toegang tot helpdesk
  • U wordt steeds prioritair behandeld bij eventuele problemen.
  • Problemen kunnen zowel telefonisch, remote als door on-site interventies opgelost worden
  • Duidelijke inzage in de kosten en kwaliteit van de geleverde support
  • Inzage in de hoeveelheid geleverde support, met uitsplitsing naar probleem soort, discipline, probleemmelder etc. Hierdoor is tijdige bijsturing mogelijk wat resulteert in verdere verlaging van de Total Cost of Ownership
  • Geen vaste kosten, u betaalt alleen voor de diensten die we aan u verlenen
  • Support is onafhankelijk van aankoop van producten via Business Network Systems

BNS Focus PrePay Contract

Het BNS Focus PrePay contract geeft u een kredietlijn van 50 of 100 uren die u volgens behoefte kan opgebruiken, gedurende een periode van maximum 2 jaren.

Extra voordeel voor u: BNS hanteert gereduceerde uurtarieven voor haar PrePay Contracten. Iedere maand krijgt u een overzicht toegestuurd (per mail) van de verbruikte supporturen.

BNS Focus PostPay Contract

Het BNS Focus PostPay Contract biedt u alle voordelen van het BNS Focus Contract, zonder dat u een kredietlijn moet aanschaffen. De prestaties worden verrekend aan onze gangbare uurtarieven. Iedere maand krijgt u een overzicht toegestuurd (per mail) van de verbruikte supporturen, samen met de factuur.