Business Netwerk Systems

Voor een optimale relatie met uw klanten en andere partners

Eigenlijk is de term Customer Relationship Management (CRM) al bijna op zijn retour. Tegenwoordig spreekt men steeds vaker van XRM : Extended Relationship Management. Het gaat hier namelijk om de relatie tussen uw bedrijf en 'de buitenwereld'. Daarbij maakt het eigenlijk niet zoveel uit of die bestaat uit:

  • klanten;
  • leveranciers;
  • andere contacten, zoals partners.

Alles draait opnieuw rond informatie en hoe die optimaal terug te vinden en te gebruiken. Met CRM-software zoals Microsoft Dynamics CRM koppelt u elk stukje nieuwe informatie aan een bekend gegeven : een klant, een project, een leverancier. Vanaf dat moment is dat stukje informatie voor altijd verbonden met een organische structuur en daardoor perfect opspoorbaar.

DynamicsCRM

Telkens wanneer een relatie u belt, ziet u onmiddellijk welke producten hij afneemt, welke offertes hij ontving, welke correspondentie er aan voorafging enz. Die historiek is bovendien toegankelijk voor iedereen binnen uw bedrijf die daarvoor bevoegd is. Verkoop, marketing, klachtenbeheer en boekhouding : al die diensten delen efficient informatie via het CRM-systeem.

Uiteraard zorgt BNS ervoor dat er ook een vruchtbare koppeling bestaat tussen uw CRM-software en andere bedrijfsprogramma's zoals SharePoint en uw ERP-systeem.