Business Netwerk Systems

Onze Business Solutions afdeling kan u assisteren bij het implementeren van standaard-, maatsoftware of een combinatie van beide. U kan op onze Business Solutions afdeling terecht voor een uitgebreid dienstenpakket.

  • Analyse van de behoeften
  • Consultancy, inventarisatie en definiëring van de doestellingen
  • Voorstelling mogelijke oplossingen gecombineerd met haalbaarheidstudie
  • Projectleiding samen met uw intern IT-personeel
  • Opleiding van de gebruikers
  • Evaluatie na oplevering

BNS zal steeds trachten om zoveel mogelijk te realiseren met standaard software en daar waar nodig kunnen de "gaten" ingevuld worden met maatwerk.

Specifiek specialisatie zijn:

  • Microsoft SharePoint Solution
  • Microsoft Dynamics CRM
  • Maatsoftware in Visual Studio, Delphi en Magic