Business Netwerk Systems

Geautomatiseerd IT systeembeheer

Via het BNS FOCUScenter gaan we de kritieke IT componenten van onze klanten continue beheren en bewaken. Het BNS FOCUScenter is opgebouwd rond twee pijlers:

Bewaken van de kritische IT Systemen

Het BNS FOCUScenter is zo opgezet dat een team van System Engineers 24u/24 de bewaking en het onderhoud kan uitvoeren op de PC‘s, Servers, Routers, Switches, Firewall‘s en netwerken van BNS klanten. Alle activiteiten zijn er op gericht om problemen te voorkomen of problemen op te lossen nog voor dat de bedrijfsvoering in gevaar komt. Deze proactieve benadering wordt optimaal ondersteund door het BNS FOCUScenter.

Inventariseren van uw IT infrastructuur (hard- en software)

Met de introductie van het BNS FOCUScenter is het nu ook mogelijk u te voorzien van een zeer gedetailleerde inventaris van hardware, software en licenties.

Wat betekent het BNS FOCUScenter voor u?

  • Een  eigen service console, waarmee u samen met ons uw infrastructuur kunt bewaken
  • Continue bewaking van uw Kritische IT Componenten (bv. servers, firewall‘s, routers, switches, PC‘s, …)
  • Proactieve correctieve acties om herhaling van problemen te voorkomen
  • Automatisering van periodiek onderhoud van de servers/pc‘s
  • Bijhouden van een inventaris van uw hard- en software
  • Maandelijkse rapportage

Voordelen van het BNS FOCUScenter

  • Licentiemodel waarbij u enkel een klein bedrag betaald per jaar voor de kritische componenten van uw netwerk (op basis van een IP adres).
  • Continuïteit door stabiliteit en betrouwbaarheid
  • Kostenbesparing door het voorkomen van problemen
  • Duidelijke afspraken & opvolging

Met de introductie van het BNS FOCUScenter brengt Business Network Systems professioneel IT systeembeheer binnen het bereik van onze klanten.